Vážení zákonní zástupci,  18. 6. 2024 proběhly volby do školské rady. Vzhledem k tomu, že se voleb zúčastnilo méně než 50 % oprávněných osob, je výsledek voleb neplatný. Volby je nutné do 60 dnů opakovat. Děkujeme všem zodpovědným zákonným zástupcům za jejich účast ve volbách. Nový termín je stanoven...
Podrobnosti
22. 4.  jsme přivítali velkou návštěvu – orla skalního, poštolku obecnou, sovu pálenou, jezevce lesního a miminko lišky obecné. Nepřišli úplně sami, doprovázel je pan Jan Šlosar – opatrovník, chovatel, cvičitel…a jeho pomocnice. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého, dokonce jsme mohli některá zvířata pohladit. Úžasný zážitek!! Děkujeme  
Podrobnosti
MmP, oddělení kultury a cestovního ruchu, se letos rozhodl nazdobit zelený plácek na náměstí Republiky, kde stojí solitérní strom. Byli jsme vyzváni, abychom se prvního ročníku výzdoby našeho města účastnili výrobou kraslic. Vyfouklá vejce zdobená různými výtvarnými technikami jsou na stužkách navěšena na zmíněný strom. Žáci I. stupně velikonoční...
Podrobnosti