Družina

Hlavní priority ŠD

Naše školní družina ve své výchovné práci využívá především odpočinkové, rekreační a zájmové činnosti. Nabízíme sportovní a pohybové hry, relaxaci ve snoezelenu, vycházky v přírodě, výtvarné a pracovní činnosti a ekologické aktivity. Ve školní družině pracujeme dle ŠVP.

 • Při esteticko-výchovných činnostech pěstujeme cítění a vkus – rozvíjíme výtvarné schopnosti, poznáváme různé výtvarné a pracovní techniky, materiály, pracujeme s nimi, vytváříme pracovní dovednosti, rozšiřujeme hudební schopnosti, využíváme emocionálního účinku hudby a rozvíjíme pohybové schopnosti.
 • Při tělovýchovných a sportovních činnostech umožňujeme žákům vydatnou kolektivní nebo individuální aktivitu, rozvíjíme pohybovou zdatnost, učíme zvládnout základy sportovních her a  využití sportovního náčiní, nářadí. Seznamujeme se s dopravními značkami a s dodržováním pravidel v silničním provozu.
 • Zvýšenou pozornost věnujeme přírodovědným činnostem. Vytváříme kladný vztah k přírodě, ekologii, k aktivní ochraně životního prostředí a aktivnímu poznávání ekologické problematiky.
 • Do rekreační činnosti zařazujeme hry a spontánní činnosti, podporujeme aktivní odpočinek a regeneraci sil po soustředění na vyučování.
 • Při odpočinkové činnosti ovlivňujeme únavu žáků formou klidových činností (společná četba, vyprávění, relaxace při hudbě, poslech rozhlasu, přehrávače, sledování pohádek z TV a na videu, volné hry, stolní hry a stavebnice).
 • Přípravu na vyučování provádíme formou didaktických her, soutěží a kvizů s možností využití počítačů, dětských časopisů, knih a encyklopedií. Zařazujeme dramatizaci a vyprávění dle zájmu a  potřeb dětí.
 • Do přípravy měsíčních plánů začleňujeme i nápady a požadavky žáků.

Fotogalerie

Při příchodu i odchodu dítěte zvoníte vždy pouze na zvonek ŠD.

Podmínky pro docházku do ŠD

 • Řádně vyplněný zápisní lístek.
 • Včasné uhrazení příspěvku.

Hrající děti

Kalendář akcí

Vychovatelky ŠD

Avatar učitele

Bc. Iva Jiřištová

Vychovatelka ŠD

“Společně to dokážeme.”

jiristova@skolakr.cz
Email
Avatar učitele

Alena Stříbrská

Vychovatelka ŠD

“S dobrou náladou jde všechno lépe.”

stribrska@skolakr.cz
Email

Zájmové kroužky a útvary

pro žáky zdarma

přihlášení je možné i během školního roku

 • Kroužek atletiky

Od října do června probíhá 1 x týdně kroužek atletiky organizovaný Atletikou Bez Bariér. Přihlášení je možné i během školního roku.

 • Mluveníčko

Od října do května probíhají 2 zájmové útvary “Mluveníčka”. Paní učitelky uskutečňují logopedickou prevenci u vytipovaných žáků.

 • Jóga pro děti

Od října do května každé pondělí od 13,00 do 14,00 hodin si žáci mohou v pomalém rytmu s doprovodem básniček, říkanek a pohádek protáhnout tělo a procvičit správné dýchání.

Základní informace

 • Do školní družiny se tento školní rok mohou přihlásit děti 1. stupně. Kapacita školní družiny je 20 dětí. Žáci jsou přijímaní od nejnižšího ročníku do naplnění kapacity.
 • Poplatek za školní družinu činí 250,- Kč měsíčně, pouze ranní družina 100,- Kč měsíčně.
 • Úhrada probíhá bezhotovostně na účet školy: 101055721/0300. Variabilní symbol je vygenerován na začátku školního roku vedoucí školní jídelny.

Provoz školní družiny

Provoz ŠD
Ranní
Odpolední
Pondělí
6:30 – 7:45
11:40 - 16:00
Úterý
6:30 – 7:45
11:40 - 16:00
Středa
6:30 – 7:45
11:40 - 16:00
Čtvrtek
6:30 – 7:45
11:40 - 16:00
Pátek
6:30 – 7:45
11:40 - 16:00

Platby za školní družinu

Celodenní družina
Pouze ranní družina
1. platba 250,- v hotovosti při zápisu do ŠD
1. platba 100,- v hotovosti při zápisu do ŠD
2. platba 750,- (za říjen-prosinec) DO 20.9.
2. platba 300,- (za říjen-prosinec) DO 20.9.
3. platba 750,- (za leden-březen) DO 20.12.
3. platba 300,- (za leden-březen) DO 20.12.
4. platba 750,- (za duben-červen) DO 20.3.
4. platba 300,- (za duben-červen) DO 20.3.