Avatar učitele

Mgr. Mia Fagertun

Školní psycholožka

“Pokud chceš někomu skutečně pomoci,
nauč ho, jak si může pomoct sám.”

psycholog@skolakr.cz
Email
Nástěnka

Nástěnka psychologa

Tipy a materiály

Dále můžete sledovat online nástěnku školního psychologa,
kde budou průběžně přidávány tipy a materiály,
které by Vám mohli pomoci nejen v této době.

Nástěnka

Školní psycholog

Školní psycholog je odborník, který je připraven a ochoten Vám poskytnout široké spektrum služeb.

Je zaměstnancem školy, jeho služby jsou pro žáky školy a jejich rodiče, jakož i pro pedagogy školy zdarma. Zjištěné skutečnosti podléhají zákonům na ochranu osobnosti.

Náplň práce – služby:

 • poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy
 • práce s třídními kolektivy – diagnostická činnost, návštěvy ve třídách, preventivní a intervenční programy ve třídách, podpora spolupráce třídy a třídního učitele,…
 • spolupráce při tvorbě a realizaci preventivních programů školy
 • provádění opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole a v jednotlivých třídách, předcházení sociálně patologickým jevům na škole
 • spolupráce s pedagogy při vyhledávání žáků, u kterých by bylo vhodné zapojení školního psychologa a navrhování vhodných opatření k eliminaci potíží
 • poskytování krizových intervencí (v mimořádně psychicky náročných situacích) žákům, rodičům i pedagogům
 • tematicky zaměřené pravidelné individuální konzultace s dítětem (řešení potíží v kolektivu, rodině, motivace k učení, apod.)
 • spolupráce s dalšími členy školního poradenského pracoviště
 • kooperace s dalšími institucemi (OSPOD, Policie, Amalthea, SVP Pyramida, soudy apod.)
 • vedení potřebné dokumentace
 • schránka důvěry

(ostatní služby dle individuální domluvy)

Užitečné odkazy

Možnosti online psychologické pomoci mimo školu (placené služby)

https://www.delamcomuzu.cz/ , https://terap.io/

Asociace školní psychologie
www.skolnipsychologie.cz

Centrum duševního zdraví
www.pdz.cz

Pedagogicko – psychologická poradna Pardubice
www.ppp-pardubice.cz/uvod

Společnost postižených epilepsií
www.spolecnost-e.cz

Rodiče
www.rodina.cz
www.aperio.cz

www.nevychova.cz

www.rodicovskalinka.cz

Práce s rodinou

www.amalthea.cz

www.darops.cz

Šikana
www.sikana.org

www.minimalizacesikany.cz

Drogy
www.drogy.net
www.drogy-info.cz/index.php/o_nas

www.laxus.cz

Duševní zdraví
www.stopstigmapsychiatrie.cz/index.php

www.nevypustdusi.cz

Bezpečí na internetu

www.e-bezpeci.cz

www.budsafeonline.cz

x