Aktuality

Organizace školního roku

Zahradní slavnost

29.5. 2024

Zahradní slavnost od 15:00 do 17:00 hodin

Countdown Element

Součást školy

Základní škola

Základní škola

Moderní, přitažlivá a dynamická škola, navazující na nejlepší tradice českého speciálního školství.

Mateřská škola

Mateřská škola

Položení základů celoživotního vzdělávání handicapovaným dětem podle jejich možností, schopností a potřeb.

Školní jídelna

Školní jídelna

Školní jídelna zajišťuje stravování dětí, žáků a zaměstnanců Základní školy a mateřské školy A.Krause, Mateřské školy Raisova ulice.

Školní družina

Školní družina

Přípravu na vyučování provádíme formou didaktických her, soutěží a kvizů s možností využití počítačů, dětských časopisů, knih a encyklopedií. Zařazujeme dramatizaci a vyprávění dle zájmu a  potřeb dětí.