18. června 2024 – volby do školské rady – NOVÝ TERMÍN 25. 6. 2024

Vážení zákonní zástupci,

 18. 6. 2024 proběhly volby do školské rady. Vzhledem k tomu, že se voleb zúčastnilo méně než 50 % oprávněných osob, je výsledek voleb neplatný. Volby je nutné do 60 dnů opakovat. Děkujeme všem zodpovědným zákonným zástupcům za jejich účast ve volbách. Nový termín je stanoven na 25. 6. 2024 od 6,30 do 15 hodin.