Školní jídelna

Školní jídelna zajišťuje stravování dětí, žáků a zaměstnanců Základní školy a mateřské školy Pardubice, A. Krause 2344 a  Mateřské školy Pardubice – Jesničánky, Raisova 226

  • Kapacita: 130 jídel
  • Provoz: 7:30 – 15:30

Jídelní lístek

Je vyvěšen ve školní jídelně‚ ve školní družině, na nástěnce mateřské školy a rovněž je dostupný na stránkách školy. Jídelní lístek sestavuje vedoucí ŠJ s kuchaři podle zásad racionální výživy.

  • Vedoucí ŠJp. Alexandra Martinec Kosňovská
  • Kuchařip. Petr Polák, p. Petra Mládková

Odhlášení obědů

  • Odhlášky se přijímají den předem do 12 hodin ústně, telefonicky, sms na čísle +420 774 626 503, +420 466 303 757, nebo e-mailem na martincova@skolakr.cz
  • Není-li dítě odhlášeno včas, započítává se částka za stravování nebo si mohou rodiče nemocných dětí vyzvedávat obědy do jídlonosičů a to pouze první den nemoci (vydávání jídla do skleněných nádob není povoleno).

Platby

Stravné Základní školy a mateřské školy Pardubice, A. Krause a Mateřské školy Pardubice – Jesničánky, Raisova 226 je prováděno bezhotovostní platbou na účet školy v ČSOB Pardubice.

Číslo účtu: 101055721/0300
Variabilní symbol: přidělen

Avatar učitele

Alexandra Martinec Kosňovská

Vedoucí školní jídelny

“Jídlo spojuje….”

martincova@skolakr.cz
Email

Ceny pro strávníky od 1.9. 2023

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle uvedených skupin. Školní rok trvá vždy od 1.9. do 31.8. následujícího roku.

Ceny za stravu od 1.9. 2023
Druh
Cena
Strávníci MŠ (3 – 6 let)
Celodenní MŠ
44 Kč
Strávníci MŠ (7 – 10 let)
Celodenní MŠ
51 Kč
Strávníci ZŠ (7 – 10 let)
Oběd
32 Kč
Strávníci ZŠ (11 – 14 let)
Oběd
35 Kč
Strávníci ZŠ (15 a více let)
Oběd
40 Kč
Dospělí
Oběd
40 Kč

Doporučené zálohy pro strávníky od 1.9. 2023

Doporučené zálohy od 1.9. 2023
Druh
Záloha
Strávníci MŠ (3 – 6 let)
Celodenní MŠ
900 Kč
Strávníci MŠ (7 – 10 let)
Celodenní MŠ
1050 Kč
Strávníci ZŠ (7 – 10 let)
Oběd
670 Kč
Strávníci ZŠ (11 – 14 let)
Oběd
740 Kč
Strávníci ZŠ (15 a více let)
Oběd
840 Kč
Dospělí
Oběd
840 Kč

Výdej Jídla

Výdej jídla
Čas
Dopolední svačina
8:30
Oběd
11:45 – 13:45
Odpolední svačina
14:15

Vyhlášky

  • Od 13.12.2014 nabývá účinnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady EU
    č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách, ze kterého vyplývá povinnost uvádět přítomnost alergenů v jídelníčku.
  • Novelizace zákona 110/1997 Sb. o potravinách nám od 1.1.2017 ukládá v § 9a  povinnost uvádět hmotnost pokrmů, přestože  nebyla prozatím vydána prováděcí vyhláška.
x