Telefony

ZŠ: +420 466 304 934
(Mob.: +420 777 626 500)
ŠJ: +420 466 303 757
(Mob.: +420 774 626 503)
MŠ: +420 608 653 896
ŠD: +420 773 626 508
Školník: +420 776 642 511

Adresa

Název školy:
ZŠ a MŠ Pardubice, A. Krause 2344
Adresa:
A. Krause 2344
Pardubice 530 02

Email

E-mail: skola@skolakr.cz
Web: www.skolakr.cz
Dat. schránka: q6df4qy
IČO: 60159138

Součást školy

Základní škola

Základní škola

Moderní, přitažlivá a dynamická škola, navazující na nejlepší tradice českého speciálního školství.

Mateřská škola

Mateřská škola

Položení základů celoživotního vzdělávání handicapovaným dětem podle jejich možností, schopností a potřeb.

Školní jídelna

Školní jídelna

Školní jídelna zajišťuje stravování dětí, žáků a zaměstnanců Základní školy a mateřské školy A.Krause, Mateřské školy Raisova ulice.

Školní družina

Školní družina

Přípravu na vyučování provádíme formou didaktických her, soutěží a kvizů s možností využití počítačů, dětských časopisů, knih a encyklopedií. Zařazujeme dramatizaci a vyprávění dle zájmu a  potřeb dětí.

Fotografie sboru z roku 1993

Historie školy

Historie naší školy jako samostatného subjektu se datuje od 1. ledna 1990. Škola existovala již od roku 1988 jako odloučené pracoviště ZvŠ v Rosicích. Sídlo školy bylo v Družstevní ulici v areálu základní školy Polabiny I. K 1. lednu 1990 vznikla samostatná Zvláštní škola  Družstevní ulice, Pardubice, která byla řízena Městským národním výborem Pardubice. V červnu 1995 se škola přestěhovala do svého současného sídla, bývalé mateřské školy na Dukle v Pardubicích, v ulici Artura Krause, a součástí školy se stalo i oddělení speciální mateřské školy. Toto oddělení vzniklo pro děti s mentální retardací a poruchami chování. Od září 1995 se toto oddělení stává součástí Zvláštní školy a Speciální mateřské školy Pardubice. S úpravami školských předpisů se stává od 1. ledna 1993 zřizovatelem školy Magistrát města Pardubic. Další změna nastává 1. ledna 1995, kdy se zvláštní škola stala příspěvkovou organizací s právní subjektivitou. Zřizovací listinou město Pardubice zřizuje usnesením zastupitelstva ke dni 1. ledna 1996 Zvláštní školu a Speciální mateřskou školu se sídlem v Pardubicích, ulice Artura Krause č.p. 2344, jako příspěvkovou organizaci. 1. ledna 2006 naše škola novou zřizovací listinou získala název Základní škola praktická a mateřská škola speciální Pardubice, A. Krause 2344.

1.9.2016 škola získala další novou zřizovací listinou název Základní škola a mateřská škola Pardubice, A. Krause 2344. Škola poskytuje úplné základní vzdělání žákům se speciálními vzdělávacími potřebami dle doporučení školského poradenského zařízení od 1. do 9. postupného ročníku. Součástí školy je mateřská škola pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

Foto sboru

  • 1990

    Vznik samostatné zvláštní školy

  • 1995

    Přestěhování školy na Duklu

  • 2016

    Nový název školy