Velikonoční strom

MmP, oddělení kultury a cestovního ruchu, se letos rozhodl nazdobit zelený plácek na náměstí Republiky, kde stojí solitérní strom. Byli jsme vyzváni, abychom se prvního ročníku výzdoby našeho města účastnili výrobou kraslic. Vyfouklá vejce zdobená různými výtvarnými technikami jsou na stužkách navěšena na zmíněný strom. Žáci I. stupně velikonoční strom obdivovali – posuďte sami, že se opravdu povedl.