Zápis do 1. ročníku základní školy 2024/2025

(zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami) pro školní rok 2024/2025 v budově Základní školy a mateřské školy Pardubice, A. Krause 2344

ve středu 17. dubna 2024 od 13 do 17 hodin
a ve čtvrtek 18. dubna 2024 od 13 do 17 hodin

Zapisují se děti narozené od 1.9.2017 do 31.8.2018 a děti s dokladem školní docházky z roku 2023/2024.

K zápisu rodiče nebo jiní zákonní zástupci přinesou

  1. rodný list dítěte,
  2. doklad o bydlišti (občanský průkaz),
  3. zastupuje-li dítě jiná osoba, doloží oprávnění dítě zastupovat,
  4. doporučující posouzení školského poradenského zařízení (speciálně pedagogické centrum).

K odkladu je třeba navíc doložit doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Rodiče přihlásí své dítě k zápisu i v případě, že se dítě nebude moci z vážných důvodů k zápisu dostavit.
Individuální termíny si můžete domluvit na telefonním čísle +420 777 626 500.                                                       

Mgr. Daniela Ročková
ředitelka školy