Děti na motokárách

Spolu bez bariér – video

V Parku Na Špici jsme 16. 5. 2024 oslavili 111. výročí speciálního školství v Pardubicích. Oslava proběhla formou sportovně zážitkového dne, kterého se zúčastnilo za krásného slunečného počasí celkem 11 speciálních škol z celého Pardubického kraje. Družstva z jednotlivých škol procházela celkem 11 stanovišť, které pro ně připravili spolupracující organizace a školy. Za absolvování získali děti medaile a perník s logem výročí. Všichni si tento den užili a vyzkoušeli netradiční sportovní i zážitkové aktivity dle svých možností. Dospěláci i děti organizaci a program velmi chválili. Děkujeme všem sponzorům a spoluorganizátorům celé akce, bez nichž by nemohla proběhnout.

                             

                                                                                                                                              D.Ročková a B.Štursová
                                                                                                                                                         (ředitelky škol)