0 Comment

Speciální třídy

Pro žáky se středně těžkým mentálním postižením jsou otevřeny 2 speciální třídy – SP I pro mladší a SP II pro starší žáky. Všichni tito žáci se vzdělávají podle ŠVP Kotvička vytvořeného podle RVP ZŠS Díl I. a optimálně umožňujícího získávat vědomosti, dovednosti a návyky nutné k uplatnění v praktickém životě. Ve speciální třídě spolupracují s třídní učitelkou jedna až dvě pedagogické asistentky, aby se co nejlépe realizoval rozvoj klíčových kompetencí žáků vyžadujících převážně individuální způsob práce.