0 Comment

Školní psycholog

Školní psycholog je odborník, který je připraven a ochoten Vám poskytnout široké spektrum služeb.
Je zaměstnancem školy, jeho služby jsou pro žáky školy a jejich rodiče, jakož i pro pedagogy školy zdarma. Zjištěné skutečnosti podléhají zákonům na ochranu osobnosti.