0 Comment

Doučování žáků škol – Národníh plán obnovy

Jsme škola zřízená podle § 16, odst. 9 ŠZ pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Rovněž máme velké procento žáků ohrožených školním neúspěchem i z důvodů jejich snížené motivace ke vzdělání vlivem předešlých zkušeností a rovněž vlivem málo podnětného rodinného prostředí. K tomu se samozřejmě připojily zásahy do zavedeného režimu vzdělávání při distanční výuce během epidemie COVID-19.
Díky Národnímu plánu doučování se pedagogové snaží negativní dopady všech faktorů co nejvíce eliminovat. Jak se vše daří ukáže jistě delší časový úsek, ale již nyní je zřejmé, že aktivity v rámci doučování jednotlivců nebo malých skupinek jsou zjevně přínosné.
V podzimních měsících roku 2021 se paní učitelky zaměřily zejména na zafixování učebních návyků, v látce pak na trivium 1. stupně: