Školní jídelna

Školní jídelna zajišťuje stravování dětí, žáků a zaměstnanců Základní školy a mateřské školy A. Krause a  Mateřské školy Raisova ulice.

 • Kapacita: 130 jídel
 • Provoz: 7:30 – 15:30

Ceny za stravování

Od 1.9.2023 se navyšuje cena obědů pro všechny strávníky (viz tabulka).

strávníci MŠ 3 – 6 let celodenní MŠ 44,-
polodenní MŠ 36,-
strávníci MŠ 7 – 10 let celodenní MŠ 51,-
polodenní MŠ 43,-
1. skupina – strávníci 7 – 10 let oběd 32,-
2. skupina – strávníci 11 – 14 let oběd 35,-
3. skupina – strávníci 15 a více let oběd 40,-
dospělí 40,-

Žádáme všechny, kteří platí svým dětem obědy převodem z účtu, aby si navýšili zálohu na:

 • strávníci MŠ 3 – 6 let – 900,- Kč
 • strávníci MŠ 7 – 10 let – 1050,- Kč
 • 1. skupina – oběd 670,- Kč
 • 2. skupina – oběd 740,- Kč
 • 3. skupina – oběd 840,- Kč

Děkujeme

Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku dle uvedených skupin. Školní rok trvá vždy od 1.9. do 31.8. následujícího roku.

Platby

 • Úhrada stravného Základní školy a mateřské školy A. Krause je prováděna hotovostní platbou v kanceláři vedoucí školní jídelny nebo bezhotovostní platbou na účet školy v ČSOB Pardubice.
 • Úhrada stravného Mateřské školy Raisova ulice je prováděna bezhotovostní platbou na účet školy v ČSOB Pardubice.

Číslo účtu: 101055721/0300
Variabilní symbol: přidělen

Odhlášení obědů

Odhlášky se přijímají den předem do 12 hodin ústně, telefonicky, sms na čísle 774 626 503, 466 303 757, nebo e-mailem na martincova@skolakr.czNení-li dítě odhlášeno včas, započítává se částka za stravování nebo si mohou rodiče nemocných dětí vyzvedávat obědy do jídlonosičů a to pouze první den nemoci (vydávání jídla do skleněných nádob není povoleno).

Výdej jídla

Dopolední svačina 8:30
Oběd 11:45 – 13:45
Odpolední svačina 14:15

Jídelní lístek

Je vyvěšen ve školní jídelně‚ ve školní družině, na nástěnce mateřské školy a rovněž je dostupný na stránkách školy. Jídelní lístek sestavuje vedoucí ŠJ s kuchaři podle zásad racionální výživy.

 • Vedoucí ŠJp. Alexandra Martinec Kosňovská
 • Kuchařip. Petr Polák, p. Petra Mládková

DOBROU CHUŤ

 

 

x